11-03-2020.


Enige tijd geleden is bij Nieuwsuur fraude bekend gemaakt door een aantal uitzendbureau's met sjoemelen betreffende de ziektewet-uitkeringen ( UWV).

Het genoemde UWV is niet op de hoogte van deze handelingen en zodoende te goeder trouw. Helaas maken zich twee á drie uitzendbureau's hieraan schuldig. Veelal worden de medewerkers via een opgezet plan hierin meegenomen. Deze verblijven dan enige maanden in het land van herkomst. In overleg met het uitzendbureuau mogen enige werkzaamheden worden verricht. Deze gemaakte uren worden niet gemeld, zodat de uitzendkracht hier zomaar een extraatje kan bij verdienen. Notabéne, de uitkering wordt eveneens uitbetaald. hierdoor hebben deze mensen een dubbel inkomen, waarmee gefraudeerd wordt.


Waarom kan dit zomaar, en is de belastingbetaler enigszins de dupe? Waarom gaat een werkgever hierin mee? Waarom is hierop geen controle ? Waarom, waarom........... Een heleboel waarom. Wanneer gaan ze eens achter de oren krabbelen. Het zijn niet die aantallen welke zijn genoemd, maar veel meer. En het is niet alleen de ZiekteWet. Ook WW e.d wordt misbruikt. Het is alleen schandelijk dat de uitzendbureau's hierin meegaan. Zij stimuleren de genoemde fraude en gaan zich eveneens te buiten aan misleidende praktijken.


Van een drietal uitzendbureau's weten we alvast dat deze dit doen. Hier zijn zowel papieren bewijzen van alsmede getuigen die het zelf hebben meegemaakt.

De namen van deze uitzendbureau's zijn in ons bezit, en kunnen zonodig vrijgegeven worden. Eentje in de Lier, de ander in Wateringen en weer een ander in Poeldijk.

0